Breaking news arkiv

ORIENTERINGSMØDE_OMKRING

NY HAVNEINDSEJLING.

KDY´S LOKALER ONSDAG 30. AUGUST 2017 kl.19.00

 

 

Havnebestyrelsen inviterer hermed alle havnens interessenter til orienteringsmøde omkring ny havneindsejling.

 

I det vi ser frem til stort fremmøde.

 

Her kan du downloade tre detaljerede tegninger, der viser projektet:

 

Bølgebryder.pdf

 

Havnen.pdf

 

Udsnit af havnen.pdf

 

 

Med venlig hilsen

Bestyrelse for Rungsted Havn

 

Jørgen Lindegaard

Formand

_________________________________________________________

12. september 2016 ”EFTERÅR 2016”

 

Så er hæftet med praktiske informationer for ”Efteråret 2016” udkommet. Som meddelt nogle gange bliver den ikke længere udsendt i en papirudgave, men kun på havnens hjemmeside under "Forår - Efterår":

God bådoptagning.

HAVNEKONTORET

_________________________________________________________

 

12. september 2016 ”EFTERÅR 2016”

 

Så er hæftet med praktiske informationer for ”Efteråret 2016” udkommet. Som meddelt nogle gange bliver den ikke længere udsendt i en papirudgave, men kun på havnens hjemmeside under "Forår - Efterår":   KLIK HER.

God bådoptagning.

HAVNEKONTORET

 

-----------------------------------------------------------------------------------

15.august 2016

 

Gamle master, bomme og andet grej i mastehuset

Vi har gennemgået mastehuset for at forberede vinterens opbevaring af master og bomme.

Der er adskillige master og bomme der er så støvede, at de må være glemt og har ligget i mastehuset i adskillige år. Masterne er ikke mærket med pladsnummer, navn eller lign. så vi kan ikke spore ejerne.

Mastehuset er ikke beregnet til opbevaring af diverse brædder og andet grej af forskellig art. Vi vil derfor gerne sortere og smide alt uvedkommende grej ud.

Vi beder alle, der i adskillige år har haft master, bomme og andet grej liggende til opbevaring, fjerne eller mærke dem/det tydeligt med pladsnummer.

Alle meget støvede master, bomme og andet grej uden mærkning med pladsnummer, vil efter 1. oktober 2016 blive bortskaffet af havnen.

Med venlig hilsen
Havnekontoret

 

________________________________________________

 

19. maj 2016

Molerenovering

 

Der er udlagt 12  gule specialafmærkninger, for de 2 arbejdsområder (sydmole og nordmole) og sødepoter for molesten (KLIK HER) til molerne. Stenene kan ligge så højt i vandet, at der er stor fare for påsejling, så vær meget agtpågivende og hold tydelig klar af afmærkningerne.

 

Afmærkningen ligger 200 m øst for sydmolen, og ca 50 m nord for nordmolen.

 

Når du anløber havnen eller du afsejler, da skal du sejle lige imellem det røde og grønne sømærke.

 

------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

11.11.2015

 

Praktiske informationer om ”vinteren 2015/2016 på havnen”

 

Nu starter vinterperioden for havnen, og derfor disse praktiske informationer.

 

  1. Havnekontorets åbningstider fra 15. november 2015 til 15. februar 2016 er på hverdage fra kl. 0900 til 1500. Lukket i weekender.
  2. Havnens baderum og toiletter er lukkede fra 15. november 2015 frem til 25. marts 2016. De offentlige toiletter er åbne 24/7.
  3. Husk at give havnekontoret besked inden 31. december 2015 hvis du ønsker at ændre din pladsstatus for den nye sejlsæson.
  4. Havnekontoret har for mange forkerte data for pladslejerne i havnen, så brug vinteren til at få ajourført telefonnumre, mailadresser og bopælsadresse, hvis der er sket ændringer.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

30.09.2015

 

Læs havnens nye tryksag "Efterår 2015". Under Havnekontoret - tryksager.

_________________________________________________________

 

13.08.2015

 

Havnens fremtidige juridiske status

Kære sejlere,

 

Som det er de fleste bekendt,  har Hørsholm Kommune det sidste års tid arbejdet på at få overdraget Rungsted Havn fra Rungsted Havn A/S til en selvforvaltende kommunal institution under kommunen. Det er nu sket den 9. juli 2015, hvor samtlige aktiver og passiver i Rungsted Havn A/S er erhvervet af den kommunale institution, og hvor Rungsted Havn A/S er ophørt som selskab. Den kommunale institution har overtaget alle Rungsted Havn A/S´ forpligtelser, herunder  forpligtelserne over for bådpladslejerne i henhold til de indgåede aftaler (inklusive forpligtelsen til at tilbagebetale depositum i overensstemmelse med reglerne herfor).

 

Som det også er bekendt,  skal den kommunale institution  økonomisk hvile i sig selv og skal holdes adskilt fra kommunens øvrige økonomi.

 

Havnens nye vedtægter findes som tidligere meddelt på hjemmesiden www.rungsted-havn.dk >> Havnekontoret >> Havnens Vedtægter.

 

Daglig drift af Havnekontoret fortsætter som business as usual.

 

Såfremt der skulle opstå spørgsmål af teknisk karakter, da kontakt venligst havnemesteren.

 

Med venlig hilsen

Havnekontoret

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------

 

03.08.2015

 

Kom og sig skål og tillykke til Havnemester Henrik Kristensen i anledning af hans 70 års fødselsdag. mandag den 10. August mellem kl. 13.00 og 15.00 på havnekontoret.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------

 

08.06.2015

Tiden til sommertogtet nærmer sig stærkt, så derfor denne sommerhilsen, klik her.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------

 

07.05.2015

Læs Havnemester Henrik Kristensens mail til alle sejlere: Klik her!

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

07.05-2015

Nye vedtægter for Rungsted Havn. Download dem - Klik her!

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

01.04-2015

 

Læs havnens nye tryksag "Forår 2015" her på hjemmesiden. Klik her! - Bl.a. alt om stativer og søsætning.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------

08.06.2015

 

Kære Sejler

Tiden til sommertogtet nærmer sig stærkt, så derfor denne sommerhilsen og information.

Vi håber på mange gæstesejlere igennem sommeren, så det er vigtigt at du vender dit pladsskilt til grøn når du afsejler fra Rungsted. Du vil jo også gerne møde grønne pladsskilte på din vej rundt til gæstehavnene på dit togt – så det er faktisk hjælp til selvhjælp.

Når du igen stævner mod Rungsted, beder vi dig advisere os dagen før du ankommer, så vender vi skiltet tilbage på rødt næste morgen.

Send en SMS – MAIL eller RING.

SMS sendes til – 45 1919:
Skriv teksten ”Rungsted” og din besked, f.eks. ”plads xxxx den 15/8/2015”

MAIL sendes til ”vendskilt@rungsted-havn.dk” og teksten f.eks. ”plads xxxx 15/8/2015”

RING TIL +45 45 86 83 11 i kontortiden hverdage 08.00-16.00.

Skal du blot på weekend, så husk dit vendeskilt med oplysning om hvornår du kommer tilbage søndag.

På havnekontoret kan du få et gratis søkort, med visning af over 200 danske havne med afstandstabel. Det er meget praktisk at have, når I over aftenkaffen taler om næste dags sejlmål.

Få også et lille huske visitkort med ovennævnte informationer.

Vi alle på havnekontoret ønsker Jer et dejligt sommertogt, med blå himmel og lette briser ☺ !

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------

 

07.05.2015

 

Kære sejler

 

Hørsholm Kommunalbestyrelse vedtog den 4. maj 2015 på kommunalbestyrelsesmøde havnens fremtidige ”Vedtægter for selvforvaltning af Rungsted Havn”. Vedtægterne træder i kraft, så snart Rungsted Bådelaugs og Rungsted Sejlklubs klage til Miljøministeriet over kommunens hjemtagelse er endelig afklaret. Alle interesserede kan se de vedtagne vedtægter på havnens hjemmeside (forside), under overskriften ”Breaking News”.

 

I flg. vedtægterne skal 2 bestyrelsesmedlemmer vælges af og blandt bådpladslejerne ved direkte valg. Alle bådpladslejere kan melde deres kandidatur til bestyrelsesmedlem pr. mail til havnemester@rungsted-havn.dk eller pr. brev til havnekontoret. Kandidater skal ved henvendelse oplyse dato, navn, adresse og pladsnummer. En personlig præsentation og motivering for opstillingen samt et eventuelt billede, som ønskes medtaget i opstillingsmaterialet, modtages også gerne.

Kandidater skal melde sig senest 25. maj 2015 kl 1200.

 

Valgkort med alle navnene på kandidater vil blive udsendt til alle bådpladslejere 8. juni 2015, og valgkortet skal være afleveret eller sendt til havnekontoret senest 20. juni 2015. Bemærk at første valgperiode, iflg. vedtægterne løber frem til 1. januar 2018

Valgkortene vil blive optalt af havnens revisor.

 

Hvis du har spørgsmål til bestyrelsens arbejde, er du velkommen til at kontakte havnemesteren. Det kan i øvrigt oplyses, at bestyrelsen normalt mødes 4 til 5 gange om året, og gerne kl. 1700.

 

Med venlig hilsen

Henrik Kristensen

Havnemester

 

 

--------------------------------------------------------------------------

 

 

Hjertestarter på Rungsted havn

Der er opsat to hjertestartere på havnen.

Havnen har anskaffet 2 hjertestartere der er opsat henholdsvis ved havnekontoret og ud for benzinøen. Hjertestarterne er meget enkle at betjene, og det sker med stemmestyring, så snart maskinen er startet på startknappen. Kig efter hvor hjertestarterne er ophængt, og hvis du vil have lidt ekstra vejledning da kig ind på havnekontoret. Husk at en hjertestarter kan redde liv.

 

 

Rungsted Havn · Rungsted Havn 10 · 2960 Rungsted Kyst · Telefon +45 4586 8311 · Email: havnechef@rungsted-havn.dk